Năng Lượng Mặt Trời

Giải Pháp

EM730 trong Máy hàn dải quang điện

Đai hàn quang điện, còn được gọi là đai đồng mạ thiếc hoặc đai đồng tráng thiếc, được chia thành đai ống lót và dải