Servo drive EA180

Kích thước công suất dao động từ 100w đến 7500kw, hỗ trợ 2500ppr, tăng 17 bit / tuyệt đối và bộ mã hóa tuyệt đối 23 bit.
SKU EA180 Category

Chi tiết sản phẩm

Servo Drive EA180 là phiên bản cao hơn của EA100.
Kích thước công suất dao động từ 100w đến 7500kw, hỗ trợ 2500ppr, tăng 17 bit / tuyệt đối và bộ mã hóa tuyệt đối 23 bit.
Thông số kỹ thuật

Servo drive and motor matching table

Servo Drive

Servo Motor

Drive Model

Voltage

Size

Motor Model

Motor Power

Rated Speed

Rated Torque

EA180-1R6-2□

Single phase or three phase AC220V

SIZEA

SES04-0R1-30-2□AY□

100W

3000rpm

0.32Nm

SER06-0R2-30-2□AY□

200W

3000rpm

0.64Nm

EA180-2R8-2□

SER06-0R4-30-2□AY□

400W

3000rpm

1.28Nm

EA180-5R5-2□

SER08-0R7-30-2□AY□

750W

3000rpm

2.38Nm

SER08-0R7-20-2□AY□

750W

2000rpm

3.58Nm

SER08-1R0-30-2□AY□

1000W

3000rpm

3.18Nm

EA180-7R6-2□

SIZEB

SER13-1R0-10-2□BY□

1000W

1000rpm

9.55Nm

SER13-1R0-20-2□BY□

1000W

2000rpm

4.77Nm

SER13-1R0-30-2□BY□

1000W

3000rpm

3.18Nm

EA180-010-2□

Three phaseAC220V

SER13-1R5-10-2□BY□

1500W

1000rpm

14.32Nm

SER13-1R5-20-2□BY□

1500W

2000rpm

7.16Nm

SER13-1R5-30-2□BY□

1500W

3000rpm

4.77Nm

EA180-8R4-3□

Three phaseAC380V

SER13-1R5-10-3□BY□

1500W

1000rpm

14.32Nm

EA180-5R4-3□

SER13-1R5-20-3□BY□

1500W

2000rpm

7.16Nm

SER13-1R5-30-3□BY□

1500W

3000rpm

4.77Nm

EA180-8R4-3□

SER13-2R0-20-3□BY□

2000W

2000rpm

9.55Nm

SER13-2R0-30-3□BY□

2000W

3000rpm

6.37Nm

EA180-012-3□

SER13-3R0-20-3□BY□

3000W

2000rpm

14.32Nm

SER13-3R0-30-3□BY□

3000W

3000rpm

9.55Nm

SER18-3R0-15-3BBZ□

3000W

1500rpm

19.1Nm

SER18-3R0-15-3BCZ□

3000W

1500rpm

19.1Nm

EA180-018-3B

SIZE C

SER18-4R5-15-3BBZ□

4500W

1500rpm

28.65Nm

EA180-021-3B

SER18-5R6-15-3BBZ□

5600W

1500rpm

35.65Nm

EA180-026-3B

SER18-7R5-15-3BBZ□

7500W

1500rpm

47.75Nm


Phụ kiện

Encoder cables

Applicable Flange Size(mm)

Encoder Type

Cable Model

40~80

2500ppr incremental encoder A10-LP-A000-m*1
17bit incremental encoder A10-LS-A000-m
17, 23bit absolute encoder A10-LA-A000-m*2

110~180

2500ppr incremental encoder A10-LP-H100-m
17bit incremental encoder A10-LS-H100-m
17, 23bit absolute encoder A10-LA-H100-m*2

Power/brake cables:

Applicable Flange Size(mm)

Motor Power Cable

Brake Cable (brake)

Power cable

Power and brake cable

40~80

A10-LM-A010-m*1

A10-LZ-A005-m

110~130

A10-LM-H120-m

A10-LB-H120-m

180(3~4.5KW)

A10-LM-M220-m

180(5.6~7.5KW)

A10-LM-M240-m